Agendas

2019-2020 KITE Collaborative Agendas & Minutes

1-5-2020 Agenda | 1-5-2020 Minutes

2018-2019 KITE Collaborative Agendas & Minutes

6-5-19 Agenda | 6-5-19 Minutes
5-1-19 Agenda | 5-1-19 Minutes
4-3-19 Agenda | 4-13-19 Minutes
3-16-19 Agenda | 3-16-19 Minutes
2-16-19 Agenda | 2-16-19 Minutes
1-2-19 Agenda | 1-2-19 Minutes
12-15-18 Agenda | 12-15-19 Minutes
11-7-18 Agenda | 11-7-18 Minutes

9-5-18 Agenda | 9-5-18 Minutes

2017-2018 KITE Collaborative Agendas & Minutes

5-2-18 Agenda  | 5-2-18 Minutes

4-4-18 Minutes

3-7-2018 Cancelled due to snow

1-3-18 Minutes

12-6-17 Agenda | 12-6-17 Minutes

11-1-17 Agenda | 11-1-17 Minutes